Ginger x African Reds Eros

De pups van 1999.

De pups van 2000.

Demba x Thokoza Azibo

De pups van 2002.

De pups van 2004.

Geplande nesten

Het volgende nest staat gepland voor het najaar van 2006.

Terug naar
hoofdpagina.

Terug naar
vorige pagina.